Inspirace - přestavba bytového jádra

+420 476 442 993-6
info@ktp-sadrokartony.com
Nepřihlášený uživatel

Přestavba bytu

V dnešní době řada zákazníků hledá způsob jak zlepšit kvalitu bydlení ve stávajícíh domech či bytech, jakým způsobem provést modernizaci či jak zvýšit funkčnost. Nabízíme materiály, které stavebníkovi umožní poměrně rychle a snadno dosáhnout skvělých výsledků a to i při stavbě svépomocí.

Sádrokarton

Při přestavbě uplatníte sádrokartonové příčky či podhledy. Výhodou je především rychlost výstavby, konstrukce umožňuje snadné vedení přípojek, vysoká variabilita a při dodržení technologických postupů i vysoká životnost.

Sádrokartonový systém by byl neúplný bez spojovacího a kotvícího materiálu. V naší nabídce naleznete materiál, který splňuje požadavky na pevnost konstrukce, ale umožní stavebníkovi snadné a především spolehlivé osazení doplňků.

Dveřní pouzdra

Zajímavá při provádění bytové rekonstrukce je možnost použití dveřních pouzder. Dveřní pouzdra stavebníkovi umožňují maximální využití prostoru v místnosti.

Kazetové podhledy

Kazetové podhledy jsou velmi oblíbené při provádění rekonstrukce stropů pro svoji rychlost realizace, nízkou míru nepořádku v rekonstruovaných prostorách a nenáročnou montáž. Nejčastěji se uplatňují při rekonstrukcí koupelen a nebytových prostorů.

Lepidla Excel Mix

Lepidla českého výrobce, firmy Excel Mix představují pilíř námi nabízeného zateplovacího systému.


TS Speciál

Určen pro lepení fasádních tepelně izolačních desek z expandovaného pěnového polystyrénu nebo fasádních desek z minerální vlny s podélnou i příčnou orientací vlákna a dále pro provádění výztužné (základní) vrstvy na uvedené izolanty při montáži venkovních tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).Tato malta je součástí systémů certifikovaných podle směrnice ETAG 004.

TS Speciál Rapid

Rychletuhnoucí lepidlo určené pro lepení a stěrkování fasádních desek z expandovaného pěnového polystyrenu a z minerální vlny při provádění kontaktního zateplení budov. Aplikace od 0 °C až + 25 °C. Teplota může cca.3 hodiny (ne dříve) po aplikaci klesnout pod nulu až k -8 °C.

TS Speciál EKO

Určen pouze pro lepení fasádních tepelně izolačních desek z expandovaného pěnového polystyrénu nebo fasádních desek z minerální vlny s podélnou i příčnou orientací vlákna při montáži venkovních tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Tato malta je součástí systémů certifikovaných podle směrnice ETAG 004.