Zateplovací systémy

+420 476 442 993-6
info@ktp-sadrokartony.com
Nepřihlášený uživatel

Zateplovací systémy

Zateplování

Kontaktní zateplovací systémy jsou elegantním způsobem vnějšího zateplení domů. Umožňují zachování původního rázu fasády - povrch systému tvoří omítka. Jejich výhodou je celistvé zateplení celé fasády bez jakýchkoli tepelných mostů. Tepelná izolace je přímo spojena lepící hmotou a hmoždinkami s původním zdivem. Její povrch je dále zpevněn přestěrkováním a proces je završen nanesením strukturované omítky. Podle druhu použitého tepelného izolantu, lepící hmoty a druhu použité omítky nabízíme následující typy (dle ETICS). ECOLOR THERM, ECOLOR THERM Minerál, SILCOLOR THERM, SILCOLOR Minerál a SILCOLOR THERM PUR.

ECOLOR THERM

zateplování

Systém používá jako izolant fasádní izolační desky EPS70-F (popř. EPS 100-F), který je lepen a stěrkován lepidlem TS speciál, TS speciál rapid, TS speciál eko. Při stěrkování musí být použita výztužná armovací tkanina typu R117 A101, R 120 A 101, R 131 A101. Izolant je dodatečně kotven k nosné konstrukci talířky s vrutem, talířovými hmoždinkami s plastovým či kovovým trnem. Systém zahrnuje i další materiál k řešení různých detailů - pásky, soklové lišty, rohové lišty s nalepenou tkaninou, začišťovací, parapetní, dilatační lišty, nízkoexpanzní PU pěna atd. Součastí systému je použití penetračních nátěrů PENECO O pro zpevnění a přípravu odkladu před samotnou aplikací vrchní šlechtěné omítky. Šlechtěná akrylátová omítka ECOLOR R, ECOLOR O, ECOLOR R FROST a ECOLOR O FROST završuje povrchovou úpravu. Nabízíme velké množství barevných odstínů v drásané i rustikální verzi v několika druzích zrna.

ECOLOR Therm ETA-07/123; SVT 1739

SILCOLOR THERM

Zateplování

tento systém používá jako izolant fasádní izolační desky EPS70 F (popř. EPS 100 F), ostatní postup a materiály na jsou shodné se systémem ECOLOR Therm. Rozdíl je v použití penetrací PENESIL O v případě silikonových omítek místo PENECO O a především místo akrylátové omítky je použita extra silikonová omítka SILCOLOR R, SILCOLOR O, či silikonvá omítka SILCOLOR RS či SILCOLOR OS. Další variantou je použití penetrace FIXASIL O a omítky silikátové COLORSIL O či COLORSIL R.

SILCOLOR Therm ETA-08/0220; SVT 2330

SILCOLOR THERM Minerál

Zateplování

tento systém používá jako izolant fasádní minerální vlnu MW, ostatní postup je shodný se systémem SILCOLOR Therm.

ECOLOR Therm minerál ETA-08/0253; SVT 2331

ECOLOR THERM Minerál

Zateplování

tento systém používá jako izolant fasádní minerální vlnu MW, ostatní postup a materiály jsou shodné se systémem ECOLOR Therm.

ECOLOR Therm minerál ETA-07/122

Lepidla Excel Mix

Lepidla českého výrobce, firmy Excel Mix představují pilíř námi nabízeného zateplovacího systému.


TS Speciál

Určen pro lepení fasádních tepelně izolačních desek z expandovaného pěnového polystyrénu nebo fasádních desek z minerální vlny s podélnou i příčnou orientací vlákna a dále pro provádění výztužné (základní) vrstvy na uvedené izolanty při montáži venkovních tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).Tato malta je součástí systémů certifikovaných podle směrnice ETAG 004.

TS Speciál Rapid

Rychletuhnoucí lepidlo určené pro lepení a stěrkování fasádních desek z expandovaného pěnového polystyrenu a z minerální vlny při provádění kontaktního zateplení budov. Aplikace od 0 °C až + 25 °C. Teplota může cca.3 hodiny (ne dříve) po aplikaci klesnout pod nulu až k -8 °C.

TS Speciál EKO

Určen pouze pro lepení fasádních tepelně izolačních desek z expandovaného pěnového polystyrénu nebo fasádních desek z minerální vlny s podélnou i příčnou orientací vlákna při montáži venkovních tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Tato malta je součástí systémů certifikovaných podle směrnice ETAG 004.