Malty a omítky

+420 476 442 993-6
info@ktp-sadrokartony.com
Nepřihlášený uživatel

Sádrové omítky a stěrky Rigips

Zateplování

Mezi jejich hlavní výhody patří:
vysoká kvalita a estetika povrchu , sjednocení hladkosti povrchů různých materiálů , přírodní ekologicky nezávadný materiál, PH 6-7 , příjemné klima v interiéru , netřeba brousit , nízká spotřeba materiálu, vysoká produktivita práce , vysoká přídržnost k podkladu , snadná a vneznatelná opravitelnost.

Omítky rigips

je bílá hlazená sádrová stěrka pro ruční i strojní (airless) úpravy betonu, pórobetonu, cihel, suchých cementových nebo sádrových omítek a pro renovaci štukových omítek.

Zateplování

šedobílá ruční sádrová omítka pro použití v interiéru, která je vhodná i pod keramické obklady (od tl.10mm, stačí vyrovnat). Lze ji použít na celoplošné omítání ploch z betonu, pórobetonu, cihelného zdiva, jádrové omítky, staré omítky, ale i na lokální opravy omítek a ploch např. při výměně oken.

Omítky rigips

je šedobílá ruční sádrová stěrka s vysokou přilnavostí vhodná k povrchové úpravě relativně hladkých ploch, na celoplošné omítání ploch na zdivo, beton, pórobeton či lokální opravy omítek.

Rimat 100 DLP

je vnitřní hlazená sádrová omítka šedobílé barvy pro ruční i strojní zpracování vhodná k omítání betonu, pórobetonu (např. Ytong), stabilního zdiva a plášťových betonových konstrukcí na stěnách a stropech v interiérech s obvyklou vzdušnou vlhkostí.

Rimat 150 G

je hlazená jednovrstvá sádrová omítka pro strojní zpracování.

Rimat MLP

je šedobílá, lehčená sádrová vydatná omítka pro strojní zpracování.

Rimat 5-15 HR

Zateplování

je šedobílá, sádrová omítka pro ruční zpracování s hrubým povrchem.

Maltové směsy Sakret

Malty Sakret

jsou kvalitní stavební hmoty vycházejí z více než sedmdesátileté zkušenosti. Představují celou řadu produktů, které jsou zaměřené na různé činnosti související s výstavbou či opravou objektů a budov. Některé použité produkty při dodržení stanovených technologických postupů, pak představují systémová řešení, která mohou ulehčit práci stavebníkovi a především výrazně zvýšit kvalitu výsledku výstavby. V naší nabídce najdete betonové směsy, maltové směsy, štuky či šlechtěné omítky. Nabízíme pomoc při výběru spravného produktu a významnou výhodou je možnost technické a strojní podpory stavebníkovi ze strany výrobce.

Produkty Sakret

HASIT 160

na základě poptávky našich zákazníků jsme do našeho sortimentu zařadili HASIT FEIN-Kalkputz 160 jemnou vápennou omítku (štuk) pro povrchovou úpravu všech typů jádrových omítek s možností vyrovnání jádrové omítky vrstvou do 2 mm ve vnitřních i vnějších prostorech.

Lafarge Multibat Plus

je maltovinové pojivo určené pro staveništní přípravu malt pro zdění a omítání. Míchá se s pískem a vodou a plně nahrazuje cement a vápno při připravě malt.

Lafarge Cement

Portlandský směsný cement, balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg, loženo na paletách EUR po 1,4 t, palety zakryty samosmršťovací fólií. Cement standard je portlandský směsný cement CEM II/A-M (V-LL) 32,5 R. je na trh dodáván pod obchodním označením STANDARD. Použití k výrobě betonu dle ČSN EN 206-1 a výrobě maltových směsí a přípravků obsahující cement.